ȘEDINȚA GRUPULUI DE LUCRU MIXT ILFOV

Mihai Sandu Niţă

Mihai Sandu Niţă

Din Ilfov, Pentru Ilfov!

Luni,22 aprilie 2019, începând cu orele 10:00, la sediul instituţiei noastre, prefectul judeţului Ilfov, domnul Mihai-Sandu NIŢĂ, şi subprefectul județului Ilfov, domnul Vincenţiu VOICU, au prezidat şedinţa Grupului de Lucru Mixt organizat la nivelul judeţului Ilfov, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Planului judeţean de măsuri pe anul 2019 pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 18/2015;

2. Alte probleme de interes judeţean.

Grupul de Lucru Mixt Ilfov este o structură fără personalitate juridică, organizată în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Ilfov, cu responsabilităţi în implementarea la nivelul judeţului a prevederilor Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020. Obiectivele activităţii grupului sunt reprezentate de competenţe generale, cu caracter de orientare şi îndrumare în toate domeniile sectoriale, corespunzător Strategiei. Din componența sa fac parte membrii Biroului Județean pentru Romi, reprezentanți ai structurilor deconcentrate ale ministerelor, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, membri ai organizațiilor neguvernamentale ale romilor și delegați ai comunităților locale cu un număr semnificativ de cetățeni români aparținând minorității rome, inclusiv consilieri județeni/locali.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email